Zmiana lokalizacji szafek

UWAGA! W czasie ferii zimowych będziemy przenosić szafki z "łącznika" w inne miejsce. Do ferii prosimy o opróżnienie szafek, zabranie do domu podręczników, przyborów itp. Rada Rodziców SP16