Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Państwo, Informujemy, że wpłaty na RR przyjmowane są do dnia 14 czerwca br. (włącznie-liczy się dzień dokonania przelewu). Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, wpłaty mające wpływ na przyznanie nagród z puli Rady Rodziców nie będą uwzględnione. Rada Rodziców

Szafki – klasy ósme

Uwaga uczniowie klas 8! Osoby posiadające szafki zobowiązane są do opróżnienia szafki szkolnej i zwrotu kluczy do szafek w dniu 14 czerwca (piątek) w godzinach od 11. 00 do 13.00 do osoby z Rady Rodziców dyżurującej w siedzibie RR naprzeciwko portierni. Rada Rodziców

FANTOM – PIERWSZA POMOC

Rada Rodziców zakupiła fantom do pracowni biologicznej. Uczniowie będą mogli uczyć się i doskonalić, jakże ważnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy.                             Żaneta Kozicka-Borysowska

Nowy Regulamin Rady Rodziców

Na zebraniu Trójek Klasowych 20 maja 2019 r. przyjęto poprzez głosowanie zmiany w Regulaminie Rady Rodziców, w celu jego uaktualnienia względem obowiązujących przepisów prawnych. W załączniku Nowy Regulamin Rady Rodziców. Żaneta Kozicka-Borysowska   Regulamin Rady Rodziców 20.05.19

Zebranie Trójek Klasowych

20 maja 2019 r. odbyło się zebranie Trójek Klasowych, na którym podjęto wiele decyzji m.in dotyczących kwestii nagród na zakończenie roku szkolnego. Z uwagi na wagę postanowień zamieszczamy protokół z zebrania. Żaneta Kozicka-Borysowska protokół 20 maj 2019