Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wpłaty na RR przyjmowane są do dnia 14 czerwca br. (włącznie-liczy się dzień dokonania przelewu). Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, wpłaty mające wpływ na przyznanie nagród z puli Rady Rodziców nie będą uwzględnione.

Rada Rodziców

Post Author: Zaneta