Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Państwo, Informujemy, że wpłaty na RR przyjmowane są do dnia 14 czerwca br. (włącznie-liczy się dzień dokonania przelewu). Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, wpłaty mające wpływ na przyznanie nagród z puli Rady Rodziców nie będą uwzględnione. Rada Rodziców

Szafki – klasy ósme

Uwaga uczniowie klas 8! Osoby posiadające szafki zobowiązane są do opróżnienia szafki szkolnej i zwrotu kluczy do szafek w dniu 14 czerwca (piątek) w godzinach od 11. 00 do 13.00 do osoby z Rady Rodziców dyżurującej w siedzibie RR naprzeciwko portierni. Rada Rodziców

FANTOM – PIERWSZA POMOC

Rada Rodziców zakupiła fantom do pracowni biologicznej. Uczniowie będą mogli uczyć się i doskonalić, jakże ważnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy.                             Żaneta Kozicka-Borysowska

Nowy Regulamin Rady Rodziców

Na zebraniu Trójek Klasowych 20 maja 2019 r. przyjęto poprzez głosowanie zmiany w Regulaminie Rady Rodziców, w celu jego uaktualnienia względem obowiązujących przepisów prawnych. W załączniku Nowy Regulamin Rady Rodziców. Żaneta Kozicka-Borysowska   Regulamin Rady Rodziców 20.05.19

Zebranie Trójek Klasowych

20 maja 2019 r. odbyło się zebranie Trójek Klasowych, na którym podjęto wiele decyzji m.in dotyczących kwestii nagród na zakończenie roku szkolnego. Z uwagi na wagę postanowień zamieszczamy protokół z zebrania. Żaneta Kozicka-Borysowska protokół 20 maj 2019

Zebranie Przewodniczących Klas

Zebranie Przewodniczących Klas odbędzie się 12 marca o godzinie 17 w stołówce szkolnej. Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem Prezydium Rady Rodziców

Wycieczka do Amazona

  16 stycznia uczniowie naszej szkoły zwiedzili najnowocześniejsze centrum logistyczno-wysyłkowe Amazon w Kołbaskowie. Wycieczka odbyła się w ramach współpracy biblioteki szkolnej i firmy Amazon. Pieczę nad organizacją objęła pani Jolanta Cudo, która dopilnowała jak zwykle, by wszystko było „dopięte na ostatni guzik”. Przypomnieć należy, że Amazon wyposażył naszą szkolną bibliotekę w lektury szkolne w tradycyjnej […]

Zebranie w sprawie balu ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy Przewodniczących Klas VIII na spotkanie w sprawie balu ósmoklasisty. Zebranie odbędzie się 10 grudnia br. o godzinie 17 na szkolnej stołówce. Rada Rodziców SP16

Program wychowawczo-profilaktyczny

Prezentujemy Państwu projekt nowego programu wychowawczo-profilaktycznego na nowy rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z nim i przesyłania uwag wychowawczo-profilaktyczny 2018-2019 nowy   Rada Rodziców

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Drodzy Rodzice, zgodnie z zapowiedzią umieszczamy szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w SP16. 1. Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia –  Serwis SP16 Szczecin 2. Ogólne warunki ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 3. Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia –  Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia 33,40,50 4. Informacja na temat zgłaszania szkody – Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody […]