Konto / Dane Rady Rodziców

Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych, comiesięcznych składek wnoszonych przez rodziców uczniów naszej szkoły. Na początku roku rodzice wypełniają deklaracje, w których informują o wysokości składki, jaką będą wpłacać w danym roku szkolnym. Każdy rodzic może zadeklarować inną wysokość w zależności od możliwości finansowych. Finanse Rady Rodziców są jawne i każdy rodzic w dowolnej chwili może się z nimi zapoznać.

Konto Bankowe

Bank Pocztowy S.A.
al. Niepodległości 43
70-404 Szczecin

41 1320 1830 3209 0974 2000 0001

Dane do faktury

Rada Rodziców przy SP16
ul. Chobolańska 20
71-023 Szczecin

NIP: 852-21-54-746